Dvorana Pionirski dom

Dvorana "Pionirski dom", u neposrednoj blizini talijanske osnovne škole B. Benussi, sa dvaju rukometnih igrališta čine jedinstvenu cjelinu.

Za potrebe škola dvorana je na raspolaganu od 7.00 do 17.00. Za potrebe klubova i građana rekreativaca dvorana je na raspolaganju 18.00 do 23.00.

Namjena dvorane je za:

  • odbojku
  • košarku (rekreativno)
  • ples
  • balet