Polivalentni centar Željeznička stanica

zeljeznicka2U sklopu željezničke stanice nalaze se slijedeći sadržaji:

- Centralna zgrada sa Fitness centrom.
Centrom upravlja firma-Pro -Gym
- beach volley satnica - OK Rovinj i ŽOK Rovinj
- green volley satnica - OK Rovinj i ŽOK Rovinj