Valbruna Sport

“Valbruna sport” osnovana je 1992. kao javno poduzeće, a osnivač je Skupština općine Rovinj. Preoblikovanje javnog poduzeća u društvo s ograničenom odgovornošću provedeno je 23.12.1998. rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-98/2078-4.

Tvrtka društva glasi: VALBRUNA SPORT d.o.o. Rovinj
Društvo upotrebljava i tvrtku na talijanskom jeziku: VALBRUNA SPORT s.r.l. Rovigno
Skraćena tvrtka glasi: VALBRUNA SPORT d.o.o.
Na talijanskom jeziku: VALBRUNA SPORT s.r.l.
Sjedište društva: Rovinju, Trg M. Tita 3
OIB: 87214487155
Matični broj: 0215996
Poslovni račun: PBZ IBAN: HR 7823400091110283232
Vlasnička struktura: Osnivač i 100% vlasnik Trgovačkog Društva je Grad Rovinj.
Temeljni kapital: 48,862,600.00 kuna.

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Skupštinu Društva obnaša Gradsko vijeće Grada Rovinja.

 

Djelatnost Valbruna sport d.o.o. je slijedeća:

 • upravljanje sportskim objektima
 • organiziranje sportske rekreacije,
 • organiziranje sportskih priredbi

Nadzorni odbor

Predsjednik Nadzornog odbora: Samuel Benussi
Članovi Nadzornog odbora: Gianni Rocco, Ivan Bolković

Uprava društva
Član Uprave – Direktor: Branko Rajko oec.
Član uprave zastupa samostalno i pojedinačno bez ograničenja

U sastavu Valbruna sport d.o.o. nalaze se slijedeći objekti:

 • Dvorana "Valbruna"
 • Dvorana "Pionirski dom"
 • Dvorana "Mlinovi"
 • Ljetni bazen Delfin
 • Nogometni tereni
 • Nogometni teren Rovinjsko selo
 • Polivalentni centar Željeznička stanica
 • Košarkaški tereni